VISJON


Avin-Human conecction baserer seg på at vår behov for interaksjon og sosialisering er en av de viktgste medtfødte behov uansett hvor i verden vi befinner oss i. Gjennom mitt arbeid og skriving har jeg et særlig fokus på nettopp dette, hvordan vår behov for onteraksjon med andre påvirker oss og hvordan vi påvirker andre. Vi blir til som en del av de omgivelsene vi er delaktig i. Det er en gjensidig påvirkning mellom det enkelte individet og omgivelsene det sosialiseres i. Jeg er opptatt av at vi ser indvidet som fullverdig menneske med et levd liv og historik. Som hjelper er jeg opptatt av å gi støtte og veiledning der det er behov. Vi søker alle mening med livet i ulike arenaer som vi utforsker. Jeg tror at det å hjelpe andre, samt spre kunnskap om relajsonsarbeid, identitet og kultur og være en brobygger er etterhvert blitt et av de viktgste målene for meg i livet. Jeg er opptatt av at vi møte hver menneske med nysjerrig blikk og åpenhet. Det er da vi kan legge tilrette for å bygge gode trygge reljsoner og oppnå vår fulle potensiell som individ.  

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål vedørende tjenester det tilbys, venligst kontakt ta kontakt

unsplash