Vår behov for interaksjon og sosialisering er et av de viktigste medfødte behovene uansett hvor i verden vi befinner oss. Gjennom mitt arbeid og skriving har jeg et særlig fokus på nettopp dette, hvordan våre behov for interaksjon med andre påvirker oss og hvordan vi påvirker andre. Vi blir en del av de omgivelsene vi er delaktig i. Det er en gjensidig påvirkning mellom det enkelte individet og omgivelsene det sosialiseres i. Jeg er opptatt av at vi ser individet som et fullverdig menneske med et levd liv og historie. Som hjelper er jeg opptatt av å gi støtte og veiledning der det er behov. Vi alle søker mening med livet i ulike arenaer som vi utforsker. Jeg tror at det å hjelpe andre, samt spre kunnskap om relasjonsarbeid, identitet, kultur og å være en brobygger er etterhvert blitt et av de viktigste målene for meg i livet. Jeg er opptatt av at vi møter hvert menneske med nysgjerrige blikk og åpenhet. Det er da vi kan legge tilrette for å bygge gode trygge relasjoner og oppnå vår fulle potensiale som individ.


Ta kontakt

Hvis du har spørsmål vedørende tjenester det tilbys, venligst kontakt ta kontakt

unsplash