Misjon

Å hjelpe andre og gi de verktøy til en bedre hverdag og liv er ikke lenger bare en jobb, men har også etterhvert blitt en viktig misjon i livet. Dette er noe jeg etterstreber både i individuell terapi, foreldreveiledning og når jeg holder foredrag. Jeg er opptatt av å bruke egne opplevelser og historie for å overføre ny kunnskap, endring og utvikling. Jeg har stor tro på at endringer skjer i relasjonene. Derfor er våre behov for å være i relasjon til andre individer et av de viktigste behovene vi har.

Terapeutisk tilnærming

Som terapeut er jeg opptatt av at terapi handler om en felles reise, hvor endringer skjer i trygge rom bygget på god allianse og tilstedeværelse. Jeg er opptatt av å møte mennesket bak diagnoser og symptomer. Samt har jeg en forståelse av at individet er ekspert i eget liv, men min rolle som terapeut handler om å veilede samt reflektere sammen med deg. Målet er at du får nyttig verktøy for å håndtere ulike strev i hverdagen og livet, og få til de endringene du selv ønsker.


Avin Rostami


Akademisk bakgrunn:

Master en, i pedagogikk ved UiO- fordypningsoppgave om traumer og akademisklæring


Master to, i psykososialt arbeid med barn og ungdom ved HiOF

Fordypningsoppgave: Om Ungdom, sosialisering ungdom på nett- identitets- og relasjonsarbeid


Sertifisert COS-P veileder

Kognitiv atferdsterapeut

FBT terapeut


Femten års arbeidserfaring- barn og ungdom


Ta kontakt


Lurer du på noe eller øsnker få tilbud kan du ta kontakt her