Følgende tjenester tilbyr jeg:

Foredrag: Jeg har holdt ulike foredag innenfor temaer jeg både har faglig kunnskap om men også brenner for som minioritetshelse og krysskulturelloppvekst,

flukt og krigstraumer, utviklingstraumer

Samt har jeg også deltat i ulike kulturelle arrangementer med fokus på poesi og litteratur som kunst og utrykk 

Foredrag- Digitalt og fysisk  Temaer jeg holder foredrag om


Flukt og krigstraumer

Krysskulturelloppvekst

Integrering

Sosialkontroll

Minioritetshelse og kultursensitivitet

Poesi 

Pris ved forespørsel

startspris- pris kan variere basert på oppdrag og avstand. 

Ta kontakt

For forespørsel og bestilling ta kontakt