Følgende tjenester tilbyr jeg:


Individuell terapi til barn og ungdom basert på kognitiv atferdsterapi

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuell endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. (kognitiv.no)Foredrag: minioritetshelse og krysskulturelloppvekst,

flukt og krigstraumer, utviklingstraumer og relasjonsarbeid

Individuell terapi timer

Kognitiv terapi -Digitalt


Angst, depresjon, traumer, mobbing og sosial kontroll


Første timen bruker vi på kartlegging

Innføring i KAT og eksponerings terapi

Pris ved forespørsel 

Pakkepris mulig

Foredrag- Digitalt og fysisk  Temaer jeg holder foredrag om


Flukt og krigstraumer

Krysskulturelloppvekst

Integrering

Sosialkontroll

Minioritetshelse og kultursensitivitet

Pris ved forespørsel

startspris- pris kan variere basert på oppdrag og avstand. 

Ta kontakt

For forespørsel og bestilling ta kontakt

unsplash